CV – publicaties

Curriculum vitae

ir. VANCALBERGH, Luc, Roger, Jozef

Burgerlijk bouwkundig ingenieur

Bedrijfskundig ingenieur

Beëdigd gerechtsdeskundige EXP 2132380

Adviseur ramen, leidingen, brandveiligheid (ATG, BENOR, CE)

Expert rioleringsaanleg

Geregistreerd ingenieur deskundige KRID

Geregistreerd ISO 9001 hoofdauditor PERA

Gecertificeerd beoordeler rioolinspecties VLARIO

Studies

Burgerlijk bouwkundig ingenieur, Universiteit Gent, 1979

Bedrijfskundig ingenieur, Vlerick Management School, Universiteit Gent

Loopbaan

J. & E. IBENS, Werfbeleider, augustus 1979 – december 1979

EUROPTUBES, Verantwoordelijke voor de technische directie, april 1981 – april 1985

ABAY, Projectingenieur – zaakverantwoordelijke, april 1985 – november 1986

BELCONSULTING, Afdelingshoofd industriële projecten, november 1986 – september 1992

ETERNIT/HOBAS, Technisch commercieel directeur, oktober 1992 – juni 2005

VSB Consultants BV, Zaakvoerder

BCCA, assessor CE-markering brand- en rookkleppen, brandmoffen

BCCA, assessor Technische goedkeuringen ATG

BCCA, redactie Technische goedkeuringen ATG, buitenschrijnwerk

Publicaties

Naslagwerk CEOCOR (Comité Européen d’Etude de la corrosion et de la protection des canalisations).  ‘Réseaux et ouvrages publics d’assainissement.  Altération et corrosion – prévention et protection.’

Medeauteur en coördinator van de werkgroep CEOCOR voor de opstelling van het handboek voor het behoud van private en openbare rioleringen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Tijdschrift WATER nr. 88 mei/juni 199, p. 129-136.  ‘Corrosieverschijnselen in rioleringen – Voorspelbaar!!!

Studienota – ir. Luc VANCALBERGH, 25 juni 1996

  • Corrosieverschijnselen in rioleringen
  • Schadedetektie van corrosiefenomenen in rioleringen
  • Buizen mogen een stuk kleiner worden.  ‘De gierigheid bedriegt de wijsheid.’  Effect van helling en wandruwheid op de bezinking en biogene zwavelzuuraantasting.
  • Gladde leidingen reduceren vuilvracht in rioleringen.
  • Invloed van de helling.
  • Aanwendingscriterium voor bestendige buizen.

Tijdschrift H2O nr. 17, 21 augustus 1997, p. 532-540.  ‘Renovatie van riolering?  Het hoefde niet als…!!!  Corrosieverschijnselen in rioleringen – voorspelbaar!’

Paper van ir. J.WA. Bonekamp, Heidemij Andries BV en ir. Luc Vancalbergh

‘Corrosieverschijnselen in rioleringen zijn voorspelbaar.’  Lezing CEOCOR (Comité Européen d’Etude de la corrosion et de la protection des canalisations) – Lezing Ann Beeldens,  Katholieke Universiteit Leuven, Belgium en ir. Luc Vancalbergh.  ‘Corrosion in Sewer Pipes – Predictable?’

Diverse publicaties over aantastingen van leiding- en afvalwatersystemen

Diverse publicaties in verband met leidingrenovatie

Auteur en medeauteur van diverse normen en normatieve documenten zoals prEN 14457, EN 1796, prEN 14364, NEN 3650, NBN T41-103, BRL K22002, TC155 WG 14 wi255