" />

geregistreerd ingenieur deskundige KRID

deskundigenonderzoek in opdracht van private personen of door de rechtbank

 

Het expertise domein omvat zowel openbare, individuele- of meergezinswoningen (appartementen)

 


 • Wind, water- en luchtdichtheid van bouwelementen

  Water- en vochtinfiltratie in gebouwen via ramen, balkons, dak, gevel, kelder, leidingen en opstijgend vocht
  Wind-, water-, en luchtdichtheid van raamconstructies, functionering, inbouw, duurzaamheid, toepassing van correcte beglazing
  Wind-, water-, luchtdichtheid en isolatie van daken
  Beoordeling van dakbedekkingen
  Discussies over dakaansluitingen bij gemene muren pijl terug • Stabiliteit en pathologie van gebouwen

  Barsten en breuken in gevelmetselwerk
  Algemene stabiliteit van gebouwen
  Stabiliteit van taluds en keermuren
  Grondwaterbeheersing pijl terug • Meergezinswoningen of appartementsbouw: brandpreventie, verluchting/ventilatie

  Conformiteit van mede-eigendommen aan de wetgeving op brandpreventie qua bouw (o.a. compartimentering), brandoverdrachtwerende inrichtingen (o.a. brandkleppen, roosters), vaste installaties en mobiele toestellen
  Controle van verluchting- en ventilatie-eisen van lokalen
  Conformiteit aan energieprestaties pijl terug • Pathologie van meersgezinswoningen en relatie tot de bouwkundige aspecten

  pijl terug • Corrosie

  CEOCOR
  Medeauteur en coördinator van de werkgroep CEOCOR voor de opstelling van het handboek voor het behoud van private en openbare rioleringen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  'Réseaux et ouvrages publics d'assainissement. Altération et corrosion – prévention et protection.'
  pijl terug • Openbare rioleringen

  Opzoeken van oorzaak van schade door wateroverlast (overstromingen) van publieke riolering; problematiek van bergings- en infiltratiebekkens; ondergrondse persleidingen
  Opzoeken van oorzaak van verstoppingen op binnenriolering en aansluiting op de openbare riolering
  Schadebeoordeling aan riolering, materiaalgebruik pijl terug • Gedrag van water- en afvalwaterleidingen

  Opzoeken van oorzaak van uitzonderlijke drinkwaterverbruik; onderzoek van waterleidingen (plaatsing, onderhoud, corrosie...) pijl terug • Energieprestatie - epc

  pijl terug 

vierkant-luc

vierkant admin