CURRICULUM VITAE

ir. VANCALBERGH Luc, Roger, Jozef

Burgerlijk bouwkundig ingenieur
Bedrijfskundig ingenieur
Adviseur ramen, leidingen, brandveiligheid (ATG, BENOR, CE)
Expert rioleringsaanleg
Geregistreerd ingenieur deskundige KRID
Geregistreerd energiedeskundige VEA type A (EPC) en type B (EAP)
Geregistreerd ISO 9001 hoofdauditor PERA
Gecertificeerd beoordeler rioolinspecties VLARIO

 

Studies

Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur, Universiteit Gent 1979,
Bedrijfskundig ingenieur, Vlerick Management School, Universiteit Gent

 

Loopbaan

J. & E. IBENS, Werfbegeleider augustus 79 - december 79
EUROPTUBES ,Verantwoordelijke voor de technische directie april 81 – april 85
ABAY, Projectingenieur – zaakverantwoordelijke april 85 – november 86
BELCONSULTING, Afdelingshoofd industriële projecten november 86 – september 92
ETERNIT/HOBAS, Technisch commercieel directeur oktober 92 – juni 05
VSB Consultants BVBA, Zaakvoerder

 

Publicaties

Naslagwerk CEOCOR (Comité Europeen d'Etude de la corrosion et de la protection des canalisations). 'Réseaux et ouvrages publics d'assainissement. Altération et corrosion – prévention et protection.'


document Medeauteur en coördinator van de werkgroep CEOCOR voor de opstelling van het handboek voor het behoud van private en openbare rioleringen en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

documentTijdschrift WATER nr. 88 mei/juni 1996, p. 129-136. 'Corrosieverschijnselen in rioleringen - Voorspelbaar!!!'

Studienota - ir. L. Vancalbergh, 25.06.1996.

  • document'Corrosieverschijnselen in rioleringen'.
  • documentSchadedetektie van corrosiefenomenen in rioleringen'.
  • document'Buizen mogen een stuk kleiner worden. "De gierigheid bedriegt de wijsheid." Effect van helling en wandruwheid op de bezinking en biogene zwavelzuuraantasting'.
  • document'Gladde leidingen reduceren vuilvracht in rioleringen'.
  • document'Invloed van de helling'.
  • document'Aanwendingscriterium voor bestendige buizen'.

documentTijdschrijft H2O nr. 17, 21.08.1997, p. 532-540. 'Renovatie van riolering? Het hoefde niet als...!!! Corrosieverschijnselen in rioleringen - voorspelbaar!'

document Paper van ir. J.WA.Bonekamp, Heidemij Adries bv en ir. L. Vancalbergh>

document 'Corrosieverschijnselen in rioleringen zijn voorspelbaar.' Lezing CEOCOR (Comité Europeen d'Etude de la corrosion et de la protection des canalisations) - Lezing Ann Beeldens (Katholieke Universiteit Leuven, België) en ir. L. Vancalbergh - 'Corrosion in Sewer Pipes - Predictable


Diverse publicaties over aantastingen van leiding- en afvalwatersystemen
Diverse publicaties in verband met leidingrenovatie
Auteur en medeauteur van diverse normen en normatieve documenten zoals prEN 14457, EN 1796; prEN 14364; NEN 3650, NBN T41-103, BRL K22002; TC155 WG 14 wi255
Commerciële informatie m.b.t. HOBAS CC-GVK producten

 

Lezingen

Lezing Ann Beeldens, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium en ir. L. Vancalbergh. Corrosion in Sewer Pipes - Predictable?
Lezingen interne opleiding Aquafin – ATV 127 A berekeningen van rioleringsystemen
Docent Vlario – Berekenen van ondergrondse leidingen
Docent Vlario – Materiaalkunde bij rioleringstechniek
Docent interne opleiding TMVW – Praktijk van rioleringen; SB hfst VII; Normen
Docent cursus VIK – Invloed van materiaalaantasting op de levensduur van leidingsystemen
Gastdocent VUB – Veiligheid bij de installatie van ondergrondse constructies
Docent cursus VDAB - installatie van ondergrondse leidingen en rioleringen
Diverse lezingen i.v.m. aantasting van ondergrondse leidingsystemen (CEOCOR)
Diverse lezingen i.v.m. HOBAS CC-GVK producten; levensduur van rioleringen; renovatie, aanleg, aantasting en corrosie van leidingsystemen
Lezingen en opleidingen voor de HOBAS Academy

vierkant-luc